ویزای توریستی چین

انفرادی فوری

مدارک:

اصل پاسپورت + ۲ قطعه عکس ۴*۶+مشخصات فردی مسافر+گواهی تمکن مالی به لاتین با حداقل موجودی ۱۲ میلیون

news utility law weather mony w clock fly time