حوزه شنگن
ویزا

france2
مدارک تکمیل ترجمه شده، زمان صدور ۱۰ روز کاری
ویزای فرانسه
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
france1
مدارک: اصل پاسپورت + ۲ قطعه عکس + پرینت حساب ۳ ماهه + تمکن مالی +...
ویزای فرانسه
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
italya15
مدارک تکمیل ترجمه شده، ۱۰ روز کاری (زمان صدور)
ویزای ایتالیا
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
italy3
مدارک: اصل پاسپورت + ۲ قطعه عکس + پرینت حساب ۳ ماهه + تمکن مالی + ...
ویزای ایتالیا
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

news utility law weather mony w clock fly time