ویزای توریستی تایلند

عادی یک ماهه

مدارک ویزای یک ماهه (اعتبار ۳ ماهه):

اصل پاسپورت + ۱ قطعه عکس + کپی کارت ملی و شناسنامه + رزروهتل وبلیط + مانده حساب ۵ میلیون

news utility law weather mony w clock fly time