ویزای توریستی بلغارستان

۱۵ روزه عادی

مدارک: اصل پاسپورت + ۲ قطعه عکس+ رزرو بلیط و هتل کانفرم شده (ویزا در قالب تور ارایه میشود)

news utility law weather mony w clock fly time