ویزای توریستی امارات

عادی یک ماهه
قیمت: ۳۸۰،۰۰۰

مدارک

 اسکن پاسپورت + چک ضمانت بازگشت به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان، ۸ روز کاری (زمان صدور)

 

news utility law weather mony w clock fly time