ویزای توریستی آفریقای جنوبی

مدارک:

اصل پاسپورت + ۲ قطعه عکس ۴*۶ + ترجمه شناسنامه زیر ۱۸ سال + مصاحبه + گواهی شغلی

news utility law weather mony w clock fly time