هتل بودگیت پکن

★ ★ ★ ★ ★

موقعیت

پکن ، چین, چین, آسیا

Pecan Budget Hotel در Pahang واقع شده است و از امکانات دسترسی فای رایگان در تمام مناطق عمومی تهیه شده است. اتاق ها به سادگی مبله و تهویه مطبوع می شوند.

اتاق های کاشی کاشی، هر اتاق در این اتاق با فن، تلویزیون صفحه تخت و میز ناهارخوری ارائه می شود. همچنین حمام اختصاصی با دوش های گرم و سرد وجود دارد. امکانات اتاق چای / قهوه در تمام اتاق ها گنجانده شده است.

Pecan Budget Hotel یک میز جلو در ۲۴ ساعته دارد که از هرگونه پرسش در هر شرایطی خواسته است.

ما به زبان خود صحبت می کنیم!

news utility law weather mony w clock fly time