هتل رامادا کاراولا گوا

★ ★ ★ ★ ★

موقعیت

گوا ، هند, هند, آسیا

این ویژگی ۲ دقیقه پیادهروی از ساحل است. در وارکا واقع در منطقه گوا، BeachSide Paradise Vivek دارای یک باغ است. مهمانان می توانند در استخر بیرونی شنا کنند.

کالنگایت ۴۱.۸ کیلومتر از آپارتمان است، در حالی که Panaji ۳۳.۸ کیلومتر از مالکیت است. فرودگاه Dabolim ۲۲.۵ کیلومتر است.

ما به زبان خود صحبت می کنیم!
 
 

news utility law weather mony w clock fly time