ویزا

ویزای توریستی قبرس

توریستی عادی
cyprus
مدارک: اصل پاسپورت + ۲ قطعه عکس + اصل بلیط + پرینت حساب ۶ ماهه + و...
ویزای قبرس جنوبی
china5
مدارک: اصل پاسپورت + ۲ قطعه عکس مشخصات فردی مسافر + گواهی تمکن مالی و ...
ویزای چین
indonesia
مدارک: اصل پاسپورت + کپی کارت ملی و شناسنامه + واچربلیط و هتل و ...
ویزای اندونزی
china1
مدارک: اصل پاسپورت + ۲ قطعه عکس مشخصات فردی مسافر + گواهی تمکن مالی و ...
ویزای چین

ویزای توریستی چین

انفرادی فوری
china2
مدارک: اصل پاسپورت + ۲ قطعه عکس مشخصات فردی مسافر + گواهی تمکن مالی و ...
ویزای چین

ویزای توریستی چین

انفرادی عادی
china8
مدارک: اصل پاسپورت + ۲ قطعه عکس مشخصات فردی مسافر + گواهی تمکن مالی و ...
ویزای چین
singapor
مدارک: اسکن پاسپورت + اسکن عکس+ خرید ۳ شب هتل، زمان صدور ۲۰ روز کاری
ویزای سنگاپور
thailand3
مدارک: اصل پاسپورت + ۱قطعه عکس + کپی کارت ملی و شناسنامه + رزروهتل وبلیط +...
ویزای تایلند

ویزای توریستی انگلیس

توریستی ۱۰ ساله
london8
مدارک: اسکن پاسپورت + فرم سفارت، ۱ روز الی ۱ ماه (زمان صدور)
ویزای انگلیس
france2
مدارک تکمیل ترجمه شده، زمان صدور ۱۰ روز کاری
ویزای فرانسه
france1
مدارک: اصل پاسپورت + ۲ قطعه عکس + پرینت حساب ۳ ماهه + تمکن مالی +...
ویزای فرانسه
italya15
مدارک تکمیل ترجمه شده، ۱۰ روز کاری (زمان صدور)
ویزای ایتالیا
italy3
مدارک: اصل پاسپورت + ۲ قطعه عکس + پرینت حساب ۳ ماهه + تمکن مالی + ...
ویزای ایتالیا

ویزای توریستی انگلیس

توریستی ۶ ماهه
london1
مداک: اسکن پاسپورت + فرم سفارت، ۱ روز الی ۱ ماه (زمان صدور)
ویزای انگلیس

ویزای توریستی انگلیس

توریستی ۲ ساله
london2
مدارک: اسکن پاسپورت + فرم سفارت، ۱ روز الی ۱ ماه (زمان صدور)
ویزای انگلیس

ویزای توریستی انگلیس

توریستی ۵ ساله
london111
مداک: اسکن پاسپورت + فرم سفارت، ۱ روز الی ۱ ماه (زمان صدور)
ویزای انگلیس

ویزای تجاری ایران

تجاری یک ماهه
tehran2
مدارک: اسکن پاسپورت مهمان + اسکن شناسنامه و کارت ملی میزبان، ۱۰ روز کاری (زمان صدور)
ویزای ایران

ویزای عادی ایران

عادی یک ماهه
tehran
مدارک: اسکن پاسپورت مهمان + اسکن عکس، ۳۰ روز اقامت، ۱۰ روز کاری (زمان صدور)
ویزای ایران

news utility law weather mony w clock fly time